Slik melder du:

Mistenkte legemiddelbivirkninger meldes til Legemiddelverkets bivirkningsdatabase ved å fylle ut et elektronisk meldeskjema. RELIS saksbehandler deretter bivirkningsmeldinger som omhandler legemidler og gjør en vurdering av årsakssammenheng for hver enkelt. FHI saksbehandler bivirkningsmeldinger på vaksiner. Resultatet av vurderingen sendes tilbake til melderen. Det er inntil videre også mulig å melde inn bivirkningsmeldinger på papir.

 

Mer om bivirkningsmelding:

Generelt om bivirkninger og legemiddelsikkerhet 

FAQ om bivirkningsmelding for helsepersonell
• hva skal meldes
• personidentifiserbare opplysninger og konfidensialitet
• hvorfor viktig å melde

Svart trekant

Bivirkningsnyheter- siste nytt fra Legemiddelverket om bivirkninger og sikkerhet

Siste saker om bivirkninger fra RELIS