• Haster det? Ring oss!

    Du kan også ringe om du ønsker å diskutere en problemstilling

    Kontakt oss
  • OBS! Personvern

    Spørsmålsskjemaet sendes ikke over et kryptert nett. Sensitive, identifiserbare personopplysninger må derfor ikke legges inn.

Still Spørsmål

NB! RELIS er en tjeneste for helsepersonell.
Vi kan ikke svare på spørsmål fra pasienter.