RELIS Midt-Norge

RELIS Midt-Norge er lagt til Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital HF. Her er både medisinsk/klinisk farmakologisk og farmasøytisk ekspertise tilgjengelig.

RELIS Midt

RELIS Midt-Norge arrangerer hvert år to fagseminar om riktig legemiddelbruk. I januar for farmasøyter, og i november med allmennleger som målgruppe.

Ansatte RELIS Midt-Norge