Meld på mistanke!
Melding ved mistanke om bivirkning er svært viktig for å avdekke nye bivirkninger!

Hvilke bivirkninger skal meldes?

Følgende bivirkninger er meldepliktige (jfr. Legemiddelforskriften §10-11):

  • Dødelige og livstruende bivirkninger
  • Bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger
  • Nye eller uventede bivirkninger

RELIS og Legemiddelverket anser det også som nyttig å få meldinger om:

  • Alle bivirkninger av nye legemidler
  • Alle bivirkninger av legemidler under særlig overvåking
  • Problemer ved seponering av legemidler
  • Reaksjoner på grunn av overdosering eller feilbruk av reseptfrie legemidler
  • Bivirkninger av naturlegemidler og uventede bivirkninger ved generisk bytte

E-læring
RELIS Vest har i samarbeid med Helse Vest utviklet et e-læringskurs om legemiddelbivirkninger. Ta kurset her (ca 20 min) 
https://e-laering.ihelse.net/kurs/bivirkninger/

Siste saker om bivirkninger fra RELIS

Bivirkningsnyheter fra Legemiddelverket

Meldeordninger for andre typer skader og uheldige hendelser enn legemiddelbivirkninger