LiLi
Enhet för rationell läkemedelsanvändning
Universitetssjukhuset
582 25 Linköping

E-post: Lakemedelsinformationscentralen@regionostergotland.se
Telefon: +46 010-103 33 23

Gå til ekstern side