Drift av RELIS vil foregå så nært opp til normalt som praktisk gjennomførbart innenfor de anbefalte tiltakene.

Mange av RELIS-ansatte jobber hovedsakelig fra hjemmekontor etter tiltakene som ble innført 12. mars 2020. Dette medfører at kontaktmulighetene per telefon kan være redusert. Vi anbefaler derfor at man kontakter sitt senter per e-post eller via webskjemaet dersom det er faglige spørsmål, for å være sikker på å nå frem.

Den enkelte ansatte kan kontaktes per e-post (se sidene for de respektive sentrene i menyen øverst til høyre).

Det oppfordres til at bivirkninger meldes elektronisk (og ikke på papir) under perioden med koronatiltak.

Nettjenesten for gravide og ammende, TryggMammaMedisin, er åpen som normalt. Telefontjenesten for samme tjeneste vil være stengt inntil videre. Informasjon om dette vil også gis på telefonsvareren.