Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

Test av ny epost server rjkrk

Klikk her for å se nettutgaven

Nyhet på RELIS: Svenske spørsmål og svar

Ved søk etter legemiddelspørsmål på RELIS vil du nå få opp svar også fra svenske legemiddelinformasjonssentre. Dette er en styrking av tilbudet til våre brukere.

Prevensjon for kvinner som bruker antiepileptika

De fleste kvinner i fertil alder vil ha sikker prevensjon. Dette er særlig viktig hos kvinner med epilepsi, fordi noen antiepileptiske legemidler kan ha fosterskadelige effekter. Når man kombinerer hormonell antikonsepsjon med antiepileptiske midler, må man kjenne til at noen antiepileptika kan redu...

Høringsuttalelse om salg av diklofenak gel utenom apotek

RELIS har kommentert Statens legemiddelverks forslag om at diklofenak gel skal inngå i LUA-listen (legemidler som omsettes utenom apotek).

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.