Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

Test av ny epost server wr5

Klikk her for å se nettutgaven

Hvordan kan vi endre risikooppfattelse av legemidlers fosterskadelige effekter?

RELIS-medarbeidere har publisert en kommentarartikkel i et amerikansk obstetrikk/gynekologi - tidsskrift. Temaet som tas opp er risikooppfattelse hos gravide og leger knyttet til bruk av legemidler i graviditeten.

Dosetilpasning av guanfacin og klonidin depottabletter ved ADHD

Antihypertensiva som brukes ved ADHD kan gi bivirkninger i hjerte-karsystemet, inkludert hypotensjon. Riktig dosering og dosetitrering er viktig, men depottablettene skal ikke deles.

Når på døgnet bør man innta legemidler?

Døgnrytmer er av betydning for legemidlers effekt og bivirkninger. For noen få legemidler foreligger forslag til optimalt tidspunkt for inntak i løpet av døgnet.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.