Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

Test av ny epost server xyy

Klikk her for å se nettutgaven

Valg av prevensjon til kvinner med polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

RELIS har fått flere spørsmål om valg av prevensjonsmiddel hos kvinner med den endokrine forstyrrelsen PCOS. Hos disse kvinnene må det foretas en avveining mellom ønsket antiandrogen effekt og risiko for tromboemboliske hendelser.

Hvordan kan vi endre risikooppfattelse av legemidlers fosterskadelige effekter?

RELIS-medarbeidere har publisert en kommentarartikkel i et amerikansk obstetrikk/gynekologi - tidsskrift. Temaet som tas opp er risikooppfattelse hos gravide og leger knyttet til bruk av legemidler i graviditeten.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.