Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

Test av ny epost server xxy

Klikk her for å se nettutgaven

Pimecrolimus hos barn med atopisk eksem

Når på døgnet bør man innta legemidler?

Døgnrytmer er av betydning for legemidlers effekt og bivirkninger. For noen få legemidler foreligger forslag til optimalt tidspunkt for inntak i løpet av døgnet.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.