Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 7. april 2017 GOD PÅSKE

Klikk her for å se nettutgaven

Pollenallergi hos gravide og ammende – hva er trygg behandling?

RELIS har gjennomgått dokumentasjonen som finnes om de ulike legemidlene mot pollenallergi. Artikkelen oppsummerer kunnskapen som finnes per 2018 og gir råd om behandling hos gravide og ammende.

Ledig stilling som leder ved RELIS Vest

RELIS Vest søker etter ny leder. Stillingen er aktuell for en cand. pharm./Master i farmasi eller lege. Søknadsfristen er 18. april 2017.

Hvor effektive er egentlig SSRI mot depresjon?

En ny, stor dansk metaanalyse viser at SSRI neppe har klinisk viktig effekt, men betydelig bivirkningsrisiko. Vi diskuterer funnene deres.

Plantebaserte produkter - hva vet vi?

Uten en godt dokumentert nytteverdi bør man være svært tilbakeholden med bruk av plantebaserte produkter med uavklart risiko, spesielt hos pasientgrupper som kan være ekstra sårbare.

Helicobacter pylori og resistens mot klaritromycin

En lege vi besøkte i forbindelse med KUPP hadde lest om økende resistens mot klaritromycin blant Helicobacter pylori (H. pylori). Legen ønsket å vite hvor omfattende dette problemet er i Norge.

Først tar vi Målselv, så tar vi Berlevåg: KUPP i Nord-Norge

RELIS Nord-Norge er en tjeneste for helsepersonell i Helse Nord. Det byr på utfordringer når rundt 600 fastleger i langstrakte Nord-Norge skal besøkes med «KUPP - Riktigere bruk av antibiotika».

Ubehagelige sannheter om selektiv bivirkningsrapportering

De siste årene har det kommet flere artikler som påviser til dels store mangler i bivirkningsrapporteringen fra kliniske studier. Tone Westergren ved RELIS har blogget om dette i Dagens Medisin. Du finner blogginnlegget her:

Hyperglykemi som biverknad av statin

Sjølv om statin-behandling er assosiert med ein auka risiko for utvikling av diabetes hos somme pasientar, er det er semje om at nytten av behandlinga overstig eventuelle skadelege effektar.

Gamle legemidler-nye problemer

Medarbeidere fra RELIS og klinisk farmakologi i Bergen har publisert en internasjonal artikkel som beskriver overgangen fra digitoksin til digoksin i Norge 2012 fra et laboratorieståsted.

RELIS årsrapport 2016

RELIS-årsrapport for 2016 er nå ferdigstilt, og sendes i disse dager ut til legemiddelmyndigheter og andre samarbeidspartnere.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.