Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

Test av ny epost server xx

Klikk her for å se nettutgaven

Nyhet på RELIS: Svenske spørsmål og svar

Ved søk etter legemiddelspørsmål på RELIS vil du nå få opp svar også fra svenske legemiddelinformasjonssentre. Dette er en styrking av tilbudet til våre brukere.

Nå fra ny Epost server

Dette er en test utsending for å teste ny epost server. og den er ikke ment å nå noen av abbonentene våre.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.