Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

Test av ny epost server

Klikk her for å se nettutgaven

Biotilsvarende legemiddel - infliksimab

RELIS har på spørsmål fra legemiddelkomiteen ved Universitetssykehuset Nord-Norge gitt en generell uttalelse vedrørende bytte mellom originalt (Remicade) og biotilsvarende (Remsima) infliksimab.

Nå fra ny Epost server

Test sending av epost fra ny epost server

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.