Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

Test av ny epost server

Klikk her for å se nettutgaven

Riktig bruk av avføringsmidler

Ved riktig bruk er avføringsmidler effektive og relativt trygge legemidler, men uriktig bruk og overforbruk gir potensial for alvorlige bivirkninger. RELIS presenterer her sentrale egenskaper ved de vanligste legemidlene, kjente problemområder ved bruk av kontaktlaksantia og en gjennomgang av spesie...

Nå fra ny Epost server

Test fra ny epost server.   denne eposten skal ikke nå noen 

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.