Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

Test av ny epost server

Klikk her for å se nettutgaven

Bruk av glykolsyre og vitamin A (peeling) under graviditet

RELIS har fått et spørsmål om risiko ved bruk av peeling (glykolsyre og vitamin A) under graviditet. Det foreligger utilstrekkelig informasjon om sikkerhet ved bruk av slike produkter under graviditet. Det er også viktig å være klar over at man vil få en mer sensitiv hud og være mer utsatt for solfo...

Nå fra ny Epost server

Test fra ny epost server.   denne eposten skal ikke nå noen 

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.