Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

Test av ny epost server

Klikk her for å se nettutgaven

Synkope og sinusarrest ved bruk av ticagrelor

RELIS har mottatt en melding om synkope og sinusarrest hos en eldre kvinne som ble behandlet med ticagrelor etter et hjerteinfarkt. Bradykardi er nevnt som en forsiktighetsregel i Felleskatalogteksten for ticagrelor, men er mer detaljert gjort rede for i den godkjente preparatomtalen.

Nå fra ny Epost server

Vi tester utsending fra ny epost server for å prøve å håndtere problemet der enkelte mottakere av automatisk genererte eposter fra RELIS får eposten slettet eller levert i søppel epost mappa.   ps: denne eposten skal ikke nå ut til folk!

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.