Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 19. oktober 2017

Klikk her for å se nettutgaven

Redigert publiseringsdato for test

Tidligere og nåværende RELIS-medarbeidere er første- og medforfattere på en internasjonal artikkel som vurderer utforming og språk i svar fra skandinaviske legemiddelinformasjonssentre.

Nå fra ny Epost server

Vi eksperimenterer med utsendelse fra ny epost server for å prøve å komme bort fra problemet enkelte opplever der nyhetsbrevet og annen automatisk generert epost fra RELIS blir lagt i søppel epost mappa.  

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.