Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

Leif test 2 i mappe til Leif

Klikk her for å se nettutgaven

Kurs og seminar

RELIS nyhetsbrev 23. februar 2016

Farmakoterapi i allmennpraksis 11.-13. november 2015

Farmakoterapi i allmennpraksis (Legeforeningens kurs 28942) arrangeres 11.-13. november 2015 på Soria Moria i Oslo. Kurset er godkjent som etterutdanning/videreutdanning for flere medisinske spesialiteter. Det fokuseres på kliniske områder som er relevant for allmennpraksis hvor legemiddelbruk er en...

Buprenorfin legemiddelassistert rehabilitering

Folattilskudd ved lavdose metotreksatbehandling

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.