Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

test i mappe 2017 nyhetsbrev til leif

Klikk her for å se nettutgaven

Løst og fast om antibiotika

RELIS besvarte i 2016 over 180 spørsmål om antibiotika. Her har vi samlet et utvalg av disse sakene.

Munntørrhet som bivirkning av legemidler

Mange ulike legemidler og legemiddelgrupper kan gi følelse av munntørrhet, særlig hos pasienter med polyfarmasi. Det er i liten grad foretatt objektive målinger som viser endringer i spyttsekresjonen og/eller sammensetning av spyttet.

Hvordan kan vi endre risikooppfattelse av legemidlers fosterskadelige effekter?

RELIS-medarbeidere har publisert en kommentarartikkel i et amerikansk obstetrikk/gynekologi - tidsskrift. Temaet som tas opp er risikooppfattelse hos gravide og leger knyttet til bruk av legemidler i graviditeten.

Valg av prevensjon til kvinner med polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

RELIS har fått flere spørsmål om valg av prevensjonsmiddel hos kvinner med den endokrine forstyrrelsen PCOS. Hos disse kvinnene må det foretas en avveining mellom ønsket antiandrogen effekt og risiko for tromboemboliske hendelser.

testet

test tekst i feltet

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.