Åshild Soltvedt

Lege

Telefonnummer: 55975346

ashild.soltvedt@helse-bergen.no

Åshild er cand.med frå Universitetet i Bergen i 2003, og har sidan dette jobba klinisk. Det meste av tida har ho arbeidd med indremedisin, men også i ein periode med anestesi. Ho har sidan mars 2017 vore vikar ved RELIS Vest.