Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 18. januar 2016

Klikk her for å se nettutgaven

RELIS Vest - Fagseminar i Stavanger

RELIS Vest arrangerte i oktober for første gang et eget fagseminar for farmasøyter i Bergen. Flere spennende tema som kan være aktuelle for både farmasøyter og leger sto på programmet. Nå tar vi med oss seminaret til Stavanger. Seminaret gir 6 valgfrie kurspoeng innenfor allmennmedisin samt FEVU-poe...

Emnekurs i Oslo i februar.

RELIS Sør-Øst inviterer til 15 timers emnekurs i Oslo. «Riktig legemiddelbehandling i klinisk praksis». Programmet tar opp primært relevante tema for allmennleger, men andre er også invitert. Hold av 13. og 14. februar 2017!

Løst og fast om antibiotika

RELIS besvarte i 2016 over 180 spørsmål om antibiotika. Her har vi samlet et utvalg av disse sakene.

Tetrasykliner og resistens

Utbredt resistensutvikling mot tetrasyklinene har gjort den kliniske nytten av dem betydelig redusert. Det er viktig at tetrasykliner forbeholdes infeksjoner der alternativ behandling ikke er aktuelt.

Tramadol og hyponatremi: gammelt legemiddel – ny bivirkning?

Nye bivirkninger oppdages også lenge etter at et legemiddel er markedsført, her eksemplifisert ved hyponatremi ved bruk av tramadol.

Polyheksanid – sikkerhet og effekt som antiseptikum

I en oversiktsartikkel som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening ble sikkerhet og effekt av polyheksanid (PHMB) som antiseptikum gjennomgått.

Warfarin og naturmidler –høy risiko og liten gevinst

Det er rapportert om endret INR etter oppstart med henholdsvis VitaePro og Collagen Plus hos pasienter som bruker warfarin. Vi fraråder derfor slike naturmidler hos warfarinbrukere.

Oppstart av prevensjon etter bruk av angrepille

RELIS har i høst mottatt flere spørsmål om hvilke råd som bør gis angående prevensjon til kvinner som har brukt nødprevensjon, etter at det i sommer kom nye anbefalinger om å vente 5 dager med oppstart av hormonell prevensjon etter bruk angrepillen ulipristal (EllaOne).

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.