Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 10. november 2016

Klikk her for å se nettutgaven

KUPP – Nå i Bergen og Østfold!

Fastleger i Bergen kommune og Østfold fylke har denne høsten mottatt invitasjon til KUPP og vi oppfordrer flest mulig til å følge opp og delta!

Osteoporosemidler

I denne artikkelen gjennomgås aktuell osteoporosebehandling i Norge for menn og kvinner fra 50 år med lavenergibrudd. Omtalen begrenses til alendronat, zoledronat, denosumab og teriparatid.

Mykofenolat - må fertile menn velge mellom behandling og farskap?

Det er ikke vist at terapeutisk bruk av mykofenolat skader sædceller eller er uheldig for fosteret når det er far som bruker medisinen. Likevel har norske og europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) anbefalt menn som bruker mykofenolat å bruke dobbel prevensjon. Vi mener at denne anbefaling er alt for...

Bruk av litium under graviditet

Litium brukes ofte ved behandling av bipolar lidelse hos gravide. Artikkelen oppsummerer tilgjengelig dokumentasjon, samt farmakokinetiske aspekter ved bruk av litium i svangerskapet.

RELIS Fagseminar for farmasøyter 2017

RELIS Fagseminar for farmasøyter 2017 avholdes 23.-24. januar på Scandic Nidelven Hotel Trondheim. Seminaret er godkjent for 11 FEVU-poeng.

Emnekurs i Oslo i februar.

RELIS Sør-Øst inviterer til 15 timers emnekurs i Oslo. «Riktig legemiddelbehandling i klinisk praksis». Programmet tar opp primært relevante tema for allmennleger, men andre er også invitert. Hold av 13. og 14. februar 2017!

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.