Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 20. oktober 2016

Klikk her for å se nettutgaven

Probiotika til alle som får antibiotika?

Bør alle som får en antibiotikakur få råd om å bruke probiotika samtidig for å unngå diaré? Vi finner ikke holdepunkter for at dette har noen hensikt for antibiotikakurer som er vanlige i norsk allmennpraksis.

Bytte mellom perorale antipsykotika

RELIS får jevnlig spørsmål om fremgangsmåte ved bytte mellom ulike antipsykotika. Årsaken til ønske om bytte er gjerne enten utilstrekkelig effekt eller plagsomme bivirkninger. Vi presenterer her noen generelle strategier for bytte av peroral antipsykotisk behandling.

Ny artikkel fra RELIS kaster lys over LDN-tsunamien i 2013

I etterkant av et program om påståtte effekter av lavdose naltrekson (LDN) på TV2 i februar 2013 opplevde mange leger sterkt press fra flere pasientgrupper for å få forskrevet denne utilstrekkelig dokumenterte behandlingen utenfor godkjent indikasjon. Omfanget av demnne LDN-tsunamien er undersøkt i ...

RELIS Fagseminar for farmasøyter 2017

RELIS Fagseminar for farmasøyter 2017 avholdes 23.-24. januar på Scandic Nidelven Hotel Trondheim. Seminaret er godkjent for 11 FEVU-poeng.

Emnekurs i Oslo i februar.

RELIS Sør-Øst inviterer til 15 timers emnekurs i Oslo. «Riktig legemiddelbehandling i klinisk praksis». Programmet tar opp primært relevante tema for allmennleger, men andre er også invitert. Hold av 13. og 14. februar 2017!

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.