Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 14. september 2016

Klikk her for å se nettutgaven

RELIS Vest - Fagseminar for farmasøyter 2016

RELIS Vest arrangerer den 27. oktober for første gang et eget fagseminar for farmasøyter, i samarbeid med Seksjon for klinisk farmakologi i Helse Bergen. Programmet tar opp relevante tema for farmasøyter både i og utenfor apotek.

Fagseminarer om riktig legemiddelbruk i Trondheim

Programmet til det 17. RELIS Fagseminar om riktig legemiddelbruk er klart og påmeldingen er nå åpnet. Fagseminaret arrangeres 7.-8. november 2016 på Scandic Nidelven Hotel, og årets tema er Riktig legemiddelbruk. Astma, KOLS og luftveisinfeksjoner.

Legemidler kan gi voksende tannkjøtt

Det er kjent at noen legemidler kan gi legemiddelindusert gingival overvekst (LIGO), også benevnt gingival hyperplasi. Tilstanden kan bli uttalt, men er reversibel ved seponering av utløsende legemiddel.

Bytte til langtidsvirkende opioider og nye helsekrav til førerkort

Aktuelle vurderinger ved behandling med kodein + paracetamol og overgang til tramadol depottabletter i forbindelse med nye helsekrav til førerkort 1. oktober 2016.

Dobbel anaerob dekning?

En sykehuslege spør om det er rasjonale for dobbel anaerob dekning ved sepsis med utgangspunkt i abdomen eller ved andre infeksjoner. Vi kan generelt ikke finne grunnlag for dobbel anaerob dekning ved empirisk behandling.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.