Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 24. august 2016

Klikk her for å se nettutgaven

RELIS Vest - Fagseminar for farmasøyter 2016

RELIS Vest arrangerer den 27. oktober for første gang et eget fagseminar for farmasøyter, i samarbeid med Seksjon for klinisk farmakologi i Helse Bergen. Programmet tar opp relevante tema for farmasøyter både i og utenfor apotek.

Olanzapin og lungeemboli

RELIS har mottatt en bivirkningsmelding der legen mistenker olanzapin som årsak til lungeemboli hos en pasient som har brukt dette over lang tid. Årsakssammenhengen er vurdert som mulig.

Serotonergt syndrom med metylblått

Risiko for alvorlige serotonerge reaksjoner hos pasienter som tar antidepressiva og får administrert metylblått.

Doktorgrad: Per-Jostein Samuelsen, RELIS Nord-Norge

Rådgiver ved RELIS Nord-Norge, master i farmasi Per-Jostein Samuelsen forsvarte 19.august 2016 sin doktorgrad “Use of analgesics in the general population: Trends, persistence, high-risk use and associations with pain sensitivity”.

Foretrukne smertestillende legemidler til ammende

For ammende med smerter er paracetamol trygt og førstevalg. Ibuprofen er førstevalg dersom et NSAID er påkrevd. Gjentatt dosering av opioider kan påvirke barnet og bør unngås til ammende.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.