Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 15. juli 2016

Klikk her for å se nettutgaven

Ledig stilling ved RELIS Midt-Norge

RELIS Midt-Norge søker etter en cand.pharm./Master i farmasi eller lege som legemiddelrådgiver i fast, 100% stilling. Tiltredelse 1. oktober 2016 eller etter avtale. Søknadsfrist 7. august 2016.

Fagseminarer om riktig legemiddelbruk i Trondheim

Programmet til det 17. RELIS Fagseminar om riktig legemiddelbruk er klart og påmeldingen er nå åpnet. Fagseminaret arrangeres 7.-8. november 2016 på Scandic Nidelven Hotel, og årets tema er Riktig legemiddelbruk. Astma, KOLS og luftveisinfeksjoner.

Folat og autisme

Det er nylig satt fokus på mulig sammenheng mellom høyt folatnivå hos mødre og forekomst av autismespekterforstyrrelser. Vi mener ikke det er grunn til å endre praksis for vanlige folsyretilskudd til gravide på det nåværende tidspunkt.

Ny studie av skandinaviske legemiddelinformasjonssentre

Undersøkelse av tidsbruk, kvalitet og eventuell sammenheng mellom disse på svar fra RELIS og andre nordiske legemiddelinformasjonssentre.

Irritabel tarm-syndrom (IBS) med særlig fokus på prukaloprid (Resolor) og eventuelle psykiske bivirkninger

reaktivering av depressiv lidelse etter bruk av prukaloprid. Legemiddelet hadde god effekt på IBS-plagene til pasienten.

Dr. grad til overlege Sigrid Narum, med utgangspunkt i bivirkningsmeldinger hos RELIS

Torsdag 9. juni forsvarte Sigrid Narum sin doktorgrad med tittelen: Pharmacoepidemiological aspects of drug induced bleeding. Arbeidet med bivirkningsmeldinger ved Regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS) dannet grunnlaget for denne graden

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.