Lillan Mo Andreassen

Lillan Mo Andreassen

Master i Farmasi

Telefonnummer: 55973072

lillan.mo.andreassen@helse-bergen.no

Lillan Mo Andreassen er utdannet master i farmasi fra Universitetet i Bergen i 2009, og begynte i RELIS Vest i 2016. Hun har tidligere arbeidet i primærapotek, og med forskning og undervisning ved Universitetet i Bergen.

Hun arbeider for tiden med en doktorgrad om diabetes i sykehjem, med fokus på legemiddelbruk og blodsukkerkontroll.