Kristine Heitmann

Kristine Heitmann

Master i Farmasi, PhD.

Telefonnummer: 55975360

kristine.heitmann@helse-bergen.no


Kristine er MScPharm fra Universitetet i Bergen i 2009. Hun har tidligere jobbet en kort periode på apotek. Fra 2010 til 2015 var hun stipendiat ved Universitetet i Bergen. Hun disputerte i 2016 med avhandlingen Treatment of nausea and vomiting during pregnancy – with special focus on attitudes to and use of pharmacological treatment. Se Cristin for publikasjoner.

Kristine ble ansatt på Relis Vest våren 2016.