Kristine Heitmann

Kristine Heitmann

Master i Farmasi, PhD.

Telefonnummer: 55975341

kristine.heitmann@helse-bergen.no

Kristine interesserer seg spesielt for legemiddelbruk hos gravide og ammende, og har særlig fokus på tjenesten Trygg Mammamedisin. Hun er også fagredaktør i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT).

Kristine har jobbet i RELIS Vest siden 2016 og er MScPharm fra Universitetet i Bergen i 2009. I 2016 disputerte hun ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Treatment of nausea and vomiting during pregnancy – with special focus on attitudes to and use of pharmacological treatment. Hun har tidligere jobbet en kort periode på apotek. 

Se CRISTIN for oversikt over Kristines publikasjoner.