Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 21. juni 2016

Klikk her for å se nettutgaven

Fagseminarer om riktig legemiddelbruk i Trondheim

Programmet til det 17. RELIS Fagseminar om riktig legemiddelbruk er klart og påmeldingen er nå åpnet. Fagseminaret arrangeres 7.-8. november 2016 på Scandic Nidelven Hotel, og årets tema er Riktig legemiddelbruk. Astma, KOLS og luftveisinfeksjoner.

Acne vulgaris, behandling med lokale og systemiske aknemidler

Lokalbehandling er grunnpillaren ved aknebehandling. Lang behandlingstid er viktig og kombinasjoner av ulike typer lokalbehandling er ofte nødvendig. Artikkelen diskuterer alle typer behandling.

Behandling av sterke smerter hos pasienter på substitusjonsbehandling med buprenorfin

Artikkelen tar utgangspunkt i problemstillinger rundt smertebehandling av pasienter som er under substitusjonsbehandling med buprenorfin belyst ut fra den farmakologiske virkningsmekanismen.

Inkretinbaserte legemidler og pankreaskreft

Det er så langt ikke vist at inkretinbaserte legemidler øker risikoen for pankreaskreft, men det er fortsatt behov for overvåking. Meld mistenkte bivirkninger til RELIS!

Maksdose av lisdeksamfetamin

Dosering av lisdeksamfetamin ved skifte fra deksamfetamin

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.