Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 1. juni 2016

Klikk her for å se nettutgaven

RELIS-SØK - en liten gjennomgang.

Ev veiledning i hvordan søkefunksjonen fungerer og hvordan man skal få mest mulig ut av søkemulighetene på RELIS nettsider. Inneholder eksempel på søk (Powerpoint).

Bivirkningsrapporten 2015

I mai publiserte Statens legemiddelverk (SLV) bivirkningsrapporten for 2015. Totalt mottok SLV i fjor 3608 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter og legemiddelprodusenter. Antall meldinger fra helsepersonell har over flere år vært relativt stabilt, mens antall meldinger fra pasienter og ...

Venlafaksin og risiko for kardiovaskulære bivirkninger

Nylig gjennomgikk Prescrire International sikkerhetsprofilen til det antidepressive legemiddelet venlafaksin med tanke på kardiovaskulære bivirkninger. Konklusjonen til det produsentuavhengige legemiddeltidsskriftet kan ha implikasjoner for klinisk praksis. De viktigste momentene og konklusjonen fra...

Oral flukonazol er ikke førstevalg ved soppinfeksjoner i underlivet hos gravide kvinner

U.S Food & Drug Adminstration (FDA) informerte nylig om at de går gjennom resultatene fra en dansk studie på bruk av flukonazol hos gravide. Studien konkluderte med at det er en mulig risiko for spontanaborter ved bruk av perorale enkeltdoser flukonazol i svangerskapet. FDA vil også gjennomgå tilleg...

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.