Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 10. mai 2016

Klikk her for å se nettutgaven

Pollenallergi hos gravide og ammende – hva er trygg behandling?

RELIS har gjort sin årlige gjennomgang av legemidler til gravide og ammende med pollenallergi.

Trygg Mammamedisin utvider med telefontjeneste

Onsdag 11. mai åpner Trygg Mammamedisin en telefonlinje hvor gravide og ammende kan stille spørsmål om medisiner.

Vitamin D til ammende og behov for D-vitamintilskudd hos barnet

RELIS får innimellom spørsmål om ammende kvinner kan bruke tilskudd av vitamin D. I tillegg har RELIS fått spørsmål om brystbarn skal ha tilskudd av vitamin D når mor tar tilskudd. I denne artikkelen ser vi nærmere på overgang av vitamin D til morsmelk.

Gestagener og risiko for fostermisdannelser

Vi mistenker ikke økt risiko for fostermisdannelser hvis en kvinne blir gravid mens hun bruker gestagener i lave doser. Det er sannsynligvis heller ingen økt risiko for fostermisdannelser hvis en kvinne blir gravid mens hun bruker gestagener i høye doser hvis bruken avsluttes før uke 10.

Propylenglykol i legemidler til barn – er det trygt?

Propylenglykol i intravenøse og perorale legemidler tolereres generelt godt. Imidlertid kan bruk av preparater som også inneholder alkohol øke risikoen for akkumulering, spesielt hos nyfødte. Total mengde alkohol og propylenglykol som gis til barn bør vurderes for å unngå toksisitet fra disse innhol...

Mistanke om alvorlige bivirkninger av kosttilskudd

RELIS har mottatt en henvendelse fra en bruker av kosttilskudd, som ved søk på nettet har funnet omtalt at det til RELIS er meldt to tilfeller av mistenkte alvorlige bivirkninger på det aktuelle kosttilskuddet. Brukeren lurer på hvilke bivirkninger dette er snakk om, og finner det merkelig at inform...

Feber som gjentatt bivirkning av ADHD-behandling hos et barn

Det hører til sjeldenheten at RELIS mottar bivirkningsmeldinger med positiv reeksponering, altså at pasienten har opplevd den samme bivirkningen etter gjenoppstart av behandlingen. Enda sjeldnere gjelder dette ved behandling av barn og forekomst av tidligere ukjente bivirkninger. Her presenterer REL...

Kapillært lekkasjesyndrom og rhabdomyolyse som bivirkning av topikalt imikvimod (Aldara)

En kasuistikk om en sjelden reaksjon på Aldara er nå publisert i et internasjonalt tidsskrift. Hendelsen er tidligere rapport som bivirkningsmelding til RELIS.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.