Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 12. april 2016

Klikk her for å se nettutgaven

KURS: Bivirkninger – hvordan oppdage, kommunisere og håndtere

Tverrfaglig kurs om bivirkninger tirsdag 24. mai 2016.

Forlenget bruk av hormonspiral hos premenopausale kvinner

Allmennleger har hørt om at gynekologer lar Mirena hormonspiral sitte i lenger enn 5 år hos kvinner som er nær menopausen. Vi har sett på dokumentasjonen for slik praksis.

Kan RELIS påvirke legers risikooppfatning og trygghet ved forskrivning av legemidler til gravide?

Spørsmål om legemiddelbruk i svangerskapet besvares daglig av RELIS. I studien som presenteres her har vi undersøkt om våre råd påvirker legers risikooppfatning og trygghet ved forskriving av legemidler til gravide.

MRSA-sanering hos gravide

Det er ikke beskrevet i MRSA-veilederen fra Folkehelseinstituttet hvordan eller om gravide bærere av MRSA bør behandles. MRSA-kolonisering av mor ved fødsel kan medføre infeksjon hos barnet og smitteutfordringer for sykehuset. I utredningen omtaler vi risiko ved sanering av gravide bærere av MRSA me...

Peroral behandling av vitamin B12 mangel

Med bakgrunn i et spørsmål fra en lege har vi sett på hvilken dokumentasjon som foreligger for peroral behandling av vitamin B12-mangel, og hvilke perorale preparater som kan brukes.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.