Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 14. mars 2016

Klikk her for å se nettutgaven

KURS: Bivirkninger – hvordan oppdage, kommunisere og håndtere

Tverrfaglig kurs om bivirkninger tirsdag 24. mai 2016.

RELIS årsrapport 2015

RELIS-årsrapport for 2015 er nå ferdigstilt, og sendes i disse dager ut til legemiddelmyndigheter og andre samarbeidspartnere.

Penicillinallergi eller ikke? Allergiske straksreaksjoner og forsinkede hypersensitivitetsreaksjoner

For enkelte pasienter velges andre antibiotika enn penicillin på grunn av mistanke om penicillinallergi. Dersom pasienten ikke har en reell penicillinallergi kan dette medføre unødvendig bruk av bredspektrede antibiotika, noe som gir høyere risiko for utvikling av antibiotikaresistens. Vi vil her gå...

Behandling med glukokortikoider og behov for tilskudd av kalsium og vitamin D

Behandling med glukokortikoider over tid er forbundet med risiko for redusert bentetthet, sekundær osteoporose og brudd. Tilskudd av kalsium og vitamin D forebygger tap av benmasse og kan anbefales til de fleste pasientene.

Valg av nødprevensjon til ammende

Det finnes to ulike preparater med nødprevensjon tilgjengelig på det norske markedet i dag; levonorgestrel (NorLevo) og ulipristal (EllaOne). RELIS får jevnlig spørsmål om hvorvidt kvinner som ammer kan bruke nødprevensjon, og i tilfelle hvilket av de to tilgjengelige produktene som bør foretrekkes.

Pause ved bytte fra lymesyklin (Tetralysal) til isotretinoin?

Er det nødvending med pause ved bytte fra lymesyklin (Tetralysal) til isotretinoin?

Antikoagulantia og samtidig bruk av Medox kosttilskudd

Vi har fått flere henvendelser om Medox kosttilskudd sammen med legemidler. Det gjelder spesielt warfarin og andre antikoagulantia. Er det noen interaksjonsrisiko når disse brukes sammen med Medox?

God påske

RELIS ønsker dere alle en god påske. Vi holder åpent alle virkedager i påsken, og spørsmål kan alltid sendes via webskjemaet eller epost.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.