Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 2. februar 2016

Klikk her for å se nettutgaven

Statiner og levertoksisitet

Alvorlig levertoksisitet er sjeldent ved bruk av statiner, og kan oppstå på varierende tidspunkt i behandlingen. Vel så viktig som monitorering av leverfunksjon, er god informasjon og oppfordring til pasienter om å kontakte lege ved symptomer på leverpåvirkning.

ACE-hemmere og angioødem

Angioødem (angionevrotisk ødem) er en kjent bivirkning ved bruk av hemmere av angiotensin konverterende enzym (ACE-hemmere). I samtlige preparatomtaler for ACE-hemmere er både arvelig/idiopatisk angionevrotisk ødem og angioødem i tilknytning til tidligere behandling med ACE-hemmer angitt som kontrai...

TNF-alfa-hemmere og hørselsbivirkninger

Kan TNF-alfa-hemmere påvirke hørselen? RELIS har gått gjennom mottatte bivirkningsmeldinger på dette og gjort et søk i medisinsk litteratur.

Bruksområder for somatropin

Vi har fått henvendelser om pasienter som ønsker å bruke veksthormon som et anti-aldringsmiddel. Det sees en problematisk utvikling hvor legemidler med kompliserte virkningsprofiler markedsføres på internettet som anti-aldringsmidler, muskeløkende preparater og skjønnhetsmidler for hud og hår (1). D...

Prevensjon for kvinner som bruker antiepileptika

De fleste kvinner i fertil alder vil ha sikker prevensjon. Dette er særlig viktig hos kvinner med epilepsi, fordi noen antiepileptiske legemidler kan ha fosterskadelige effekter. Når man kombinerer hormonell antikonsepsjon med antiepileptiske midler, må man kjenne til at noen antiepileptika kan redu...

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.