Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 12. januar 2016

Klikk her for å se nettutgaven

Legemiddelbehandling – skal/skal ikke? (Kurs L-30727)

Har du meldt deg på emnekurset 15. og 16. februar i Oslo? Vi har enda noen plasser igjen. Siste frist for påmelding er 1. februar 2016. For program og påmelding, se www.relis.no/kurs2016

Nyhet på RELIS: Svenske spørsmål og svar

Ved søk etter legemiddelspørsmål på RELIS vil du nå få opp svar også fra svenske legemiddelinformasjonssentre. Dette er en styrking av tilbudet til våre brukere.

Statiner og levertoksisitet

Alvorlig levertoksisitet er sjeldent ved bruk av statiner, og kan oppstå på varierende tidspunkt i behandlingen. Vel så viktig som monitorering av leverfunksjon, er god informasjon og oppfordring til pasienter om å kontakte lege ved symptomer på leverpåvirkning.

ACE-hemmere og angioødem

Angioødem (angionevrotisk ødem) er en kjent bivirkning ved bruk av hemmere av angiotensin konverterende enzym (ACE-hemmere). I samtlige preparatomtaler for ACE-hemmere er både arvelig/idiopatisk angionevrotisk ødem og angioødem i tilknytning til tidligere behandling med ACE-hemmer angitt som kontrai...

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.