Gravid      Amming
Photo: Colourbox.com

En betydelig andel av henvendelsene til RELIS Vest omhandler bruk av legemidler i svangerskap og ved amming. RELIS drifter i tillegg publikumstjenesten Trygg mammamedisin, der vi svarer på mange spørsmål om legemidler til gravide og ammende. Flere rådgivere ved RELIS Vest har spesialkompetanse innenfor dette feltet.

Sofia Frost Widnes disputerte i 2013. Prosjektet omhandlet legemiddelinformasjon ved graviditet; Drug information in pregnancy - perspectives and needs of pregnant women and physicians, og ble utført ved RELIS Vest i samarbeid med Universitetet i Bergen. Du kan lese mer om dette prosjektet her.

Et annet prosjekt utført ved Universitetet i Bergen omhandlet behandling av svangerskapskvalme: Treatment of nausea and vomiting during pregnancy – with special focus on attitudes to and use of pharmacological treatment . Prosjektet ble utført av Kristine Heitmann , nå ansatt ved RELIS Vest. Du kan lese mer om dette prosjektet her.

I studieåret 2013/14 utførte Synnøve Stubmo Aamlid masteroppgaven sin ved RELIS Vest. Oppgaven hadde tittelen «Legers risikopersepsjon ved bruk av legemidler i graviditeten» og veiledere var Tina Bakkebø, Sofia Frost Widnes og Jan Schjøtt. Resultatene fra masteroppgaven har siden blitt publisert, og kan gjenfinnes her