Jan Anker Jahnsen

Jan Anker

Cand. pharm., PhD

Telefonnummer: 55977850

jan.anker.jahnsen@helse-bergen.no

Jan er cand. pharm. fra School of Pharmaceutical Sciences ved København Universitet i 2005. Han utførte masteroppgaven i basal nevrofarmakologi ved Brown University og Indiana University i USA.

Jan har arbeidserfaring fra apotek og har jobbet som rådgiver ved RELIS Vest siden 2011. Han har også en PhD i basalfarmakologi fra Universitetet i Bergen i 2015. Tema for doktorgraden er de G protein-koblede reseptorene serotonin 2C og adrenoceptor alfa2C. Se Jan Ankers profil på UiB for mer informasjon og aktuelle publikasjoner.