Jenny Bergman

Jenny

Cand. pharm.

Telefonnummer: 55973042

jenny.bergman@helse-bergen.no

Jenny er cand. pharm. fra Uppsala Universitet i 1993. Hun har arbeidserfaring fra sykehusapotek der hun primært jobbet med farmasøytisk rådgivning. Fra 2004 har Jenny jobbet i RELIS.

Jenny jobber for tiden mye med bivirkninger i forbindelse med legemiddelbruk hos barn. Dette gjøres i samarbeid med Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. Jenny har også vært involvert i utvikling av e-læringsprogram om bivirkninger og har ansvar for undervisning av studenter og helsepersonell i bivirkningsarbeid. Les mer om disse prosjektene under Bivirkninger.

Underrapportering av bivirkninger er en stor utfordring og Jenny kan kontaktes for mer informasjon om hvordan overbygge meldebarrierer og få økt læring av og om bivirkninger.