RELIS Sør-Øst

Telefon: RELIS Sør-Øst er igjen tilgjengelig på telefon 23075500, hverdager 9-15. Du kan også trykke på knappen «still spørsmål» og be om at vi ringer tilbake.

RELIS Sør-Øst er ett av fire regionale legemiddelinformasjonssentre i Norge som tilbyr helsepersonell gratis og produsentuavhengig legemiddelinformasjon. Senteret er en del av Avdeling for farmakologi ved Oslo Universitetssykehus HF.

Hvis du jobber som helsepersonell i helseregion Sør-Øst, kan du kontakte oss for å få svar på legemiddelspørsmål eller rapportere mistenkte bivirkninger.

Vi kommer gjerne og informerer på din arbeidsplass om hva RELIS er, bivirkningsarbeidet eller for å undervise deg og dine kolleger om legemiddelrelaterte temaer.

RELIS Sør-Øst og Avdeling for farmakologi arrangerer hvert år et kurs om legemidler i en problemløsende hverdag.

Vi samarbeider med Seksjon for klinisk farmakologi ved Oslo Universitetssykehus. Les mer om deres aktivitet

Ansatte RELIS Sør-Øst