RELIS Nord-Norge

RELIS Nord-Norge er det nordligste av de fire regionale legemiddelinformasjonssentrene. Vi tilhører Diagnostisk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF i Tromsø, og er lokalisert i fløy E, plan 3 ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Dersom du er helsepersonell i Nordland, Troms eller Finnmark kan du kontakte oss når du har behov for utredninger av legemiddelrelaterte problemstillinger. RELIS er bemannet av både leger og farmasøyter, og tjenesten er gratis.

Ansatte RELIS Nord-Norge

 • Trude Giverhaug

  Trude Giverhaug

  Leder, cand.pharm., dr.scient

  Send e-post

  Tlf: 77754647

 • Elisabet Nordmo

  Elisabet Nordmo

  cand.pharm.

  Send e-post

  Tlf: 77754646

 • guttorm2

  Guttorm Raknes

  Lege, spesialist i klinisk farmakologi. 20 % bistilling

  Send e-post

  Tlf: 77755998

 • Siri Forsdahl

  Siri Forsdahl

  cand.pharm, PhD.

  Send e-post

  Tlf: 77754644

 • svo

  Solveig Vorren

  cand.pharm

  Send e-post

  Tlf: 77754645

 • Terje Nilsen

  Terje Nilsen

  Master i farmasi

  Send e-post

  Tlf: 77754643

 • Per-Jostein Samuelsen

  Per-Jostein Samuelsen

  Master i farmasi, PhD

  Send e-post

  Tlf: 77754648

  Se mer

  Skype for Business: per-jostein.samuelsen@unn.no