Tina Bakkebø

Tina

Cand. pharm.

Telefonnummer: 55975361

tina.bakkeboe@helse-bergen.no

Tina er cand. pharm. fra Universitetet i Oslo i 2006. Hun tok masteroppgaven i immunologi ved Bioteknologisenteret i Oslo.

Tina har jobbet i RELIS siden 2007.