Jan Schjøtt

Jan schjøtt

Leder, overlege, dr.med.

Telefonnummer: 55977844

jan.didrik.schjott@helse-bergen.no

Jan er cand. med. fra Universitetet i Oslo i 1988. Han tok doktorgraden ved NTNU i 1996 og har arbeidserfaring fra allmennmedisin og alderspsykiatrien i tillegg til at han har jobbet som bedriftslege.

Jan var med på å starte opp RELIS i 1995 og har, nesten uavbrutt, jobbet som leder ved RELIS Vest siden den gang. Han er også overlege ved Seksjon for klinisk farmakologi ved Haukeland universitetssjukehus. Her har han jobbet siden 1999.

I tillegg er Jan også ansatt som professor II ved Universitetet i Bergen og jobber blant annet som fagområdeleder for farmakologi og farmasi ved klinisk institutt 2. Se Cristin for en oversikt over Jans publikasjoner.