RELIS Midt-Norge

RELIS Midt-Norge er lagt til Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital HF. Her er både medisinsk/klinisk farmakologisk og farmasøytisk ekspertise tilgjengelig.

RELIS Midt

RELIS Midt-Norge arrangerer hvert år to fagseminar om riktig legemiddelbruk. I januar for farmasøyter, og i november med allmennleger som målgruppe.

Ansatte RELIS Midt-Norge

 • Harald

  Harald Christian Langaas

  Leder, cand.pharm, MPH

  Send e-post

  Tlf: 72829115

 • Ann-Katrin

  Ann-Katrin Eriksen

  Cand.pharm.

  Send e-post

  Tlf: 72829114

 • Pål-Didrik

  Pål-Didrik Hoff Roland

  Cand.pharm.

  Send e-post

  Tlf: 72829116

 • _02D0443

  Christine L. Bandlien

  Spesialist i allmennmedisin,
  lege i spesialisering i klinisk farmakologi

  Send e-post

  Tlf: 72829141

 • Hanne

  Hanne Fiskvik Fleiner

  Master i farmasi, PhD

  Send e-post

  Tlf: 72829118

 • Ingrid Lunde

  Ingrid Lunde

  Master i farmasi

  Send e-post

  Tlf: 72829117